Solární kolektory

Poskytujeme dodávky a instalaci plochých a solárních kolektorůvakuovétrubicové. Akumulační zásobníky pro přípravu teplé vody, kompletační komponenty, příslušenství a náplně
Našimi hlavními dodavateli jsou renomovaní výrobci KKH, WOLF, BAXI.

Solární systémy BAXI


Solární technika u nás stále více stoupá v podvědomí zákazníků, přesto se nedá říci, že se plně využívá. Sluneční kolektory ve špičkové kvalitě od společnosti BAXI mohou předat až 60 % energie nutné k ohřevu teplé užitkové vody. Slunce lze využít také k přitápění ústředního topení nebo ohřevu bazénu. Vzhledem k tomu, že takové množství energie je čerpáno zdarma ze Slunce, stojí tento fakt jistě za zamyšlení při návrhu systému vytápění a ohřevu teplé užitkové vody.

Solární systémy WOLF

Princip získávání tepelné energie pomocí solárních kolektorů je jednoduchý. Jejich povrch je černý a matný, aby pohlcoval maximální množství dopadající energie a co nejvíce se zahříval. Získané teplo je poté předáváno vodě, která je využívána jako otopná nebo teplá užitková.


Solární systém

K vytápění nebo k ohřevu vody sluneční energií samotný solární kolektor nestačí. Aby přenos energie fungoval bez zbytečných ztrát, je třeba použít ucelený solární systém. Jeho hlavními prvky jsou jeden či více solárních kolektorů, zásobník, tepelný výměník (většinou zabudován v kotli, který ohřívá vodu při nedostatku slunečního svitu), oběhové čerpadlo, expanzní nádoba, potrubí a regulační prvky.
Často je využívána kombinace s jinými zdroji energie, jako jsou plynové kotle či tepelná čerpadla. Zvláště u kombinovaných systémů je pro správné fungování bez zbytečných ztrát nezbytná kompatibilita jednotlivých prvků. Tuto podmínku nejlépe zajistí použití komponentů od jednoho, nejlépe renomovaného výrobce.

Při instalaci solárního kolektoru na střeše, stěně budovy nebo ve volném terénu je třeba splnit několik podmínek. Konstrukce musí být dostatečně pevná, aby spolehlivě odolávala všem přírodním vlivům (vítr, krupobití, sníh). Kolektor by měl být co nejblíže místu spotřeby ohřáté vody, aby se co nejvíce omezily tepelné ztráty v rozvodném potrubí. Přívodní trubice musí být opatřeny účinnou tepelnou izolací.
Nejvhodnější je natočení kolektorů směrem k jihu nebo jihozápadu. Tak se nejlépe využije intenzita slunečního záření. Ideální sklon kolektorů je takový, aby na jeho plochu dopadalo sluneční záření kolmo. Výška slunce nad obzorem se však  mění nejen během dne, ale i v průběhu roku. V létě je nad obzorem výš než v zimě. V létě je vhodný sklon kolektoru 30 ° od vodorovné roviny, v zimě kolem 60 °. Obvykle se jako kompromis volí sklon v rozmezí 35 °- 45 °.

Návratnost investice do solárních kolektorů


I když v České republice svítí slunce průměrně jen čtyři až pět hodin denně, solární energie se vyplatí. Již instalace dvou slunečních kolektorů pokryjete náklady na ohřev užitkové vody až ze 70 procent. Návratnost investice se tak může přiblížit hodnotě 6 let, navíc budete citelně méně zatěžovat životní prostředí. Životnost kolektorů je počítána na cca 30–40 let a za sluneční energii Vám nikdo posílat účty nebude.

Napište nám pro nezávaznou nabídku

Kontakty Reference